Aktualności


Integracyjne Zawody Wędkarskie
29 czerwca 2019

galeria
Ruszyły Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Rzozowie

Ewa Tyrpa. Dziennik Polski      Modlitwa Ruchu Wiara i Światło

 Jezu, przyszedłeś na tę ziemię,
aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca
i nauczyć nas wzajemnie się kochać.
Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś.
Prosimy, niech z nas uczyni
w tym świecie wojen i podziałów
swe narzędzia jedności i pokoju.

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą
we wspólnocie Wiary i Światła.
Chcemy Ci odpowiedzieć: tak!
Chcemy żyć związani miłością
w tej wielkiej rodzinie, którą nam dałeś,
aby wspólnie nieść cierpienia i trudy,
dzielić się radością i nadzieją.
Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości,
aby w nich objawiła się Twoja moc.
Naucz nas odnajdować Twoją twarz i Twoją obecność
we wszystkich naszych braciach i siostrach,
zwłaszcza najsłabszych.
Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii.

Panie Jezu, przyjdź i zamieszkaj w nas
i w naszych wspólnotach, 
jak najpierw zamieszkałeś w sercu Maryi.
Ona pierwsza Cię przyjęła.
Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie,
także we wspólnotach.
Pomóż nam zawsze stać, wraz z Maryją,
u stóp krzyża,
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata.
Pomóż nam żyć, jak Maryja, Twoim Zmartwychwstaniem.

Amen.